Rotterdamse en Haagse schoolbesturen starten met stagevergoeding voor pabo-studenten

Vanaf 1 augustus 2023, geven schoolbesturen in Den Haag en Rotterdam een stagevergoeding* aan studenten die de voltijd opleiding aan de pabo volgen. Dit nieuwe plan is een gezamenlijk idee van de schoolbesturen in het basisonderwijs in Den Haag en Rotterdam.

Stagevergoeding ongebruikelijk

Het is een grote verandering, omdat tot nu toe een stagevergoeding ongebruikelijke was in het basisonderwijs. “Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om een stagevergoeding te geven,” maar de schoolleiders in deze twee steden zien hoe belangrijk stagiaires zijn. “Het is de hoogste tijd dat onze stagiaires een vergoeding krijgen voor hun inzet en werk,” zeggen de bestuurders uit beide steden.

Schoolbesturen investeren in toekomstige leraren

“Investeren in toekomstige leraren is belangrijk,” vertellen de bestuurders van Rotterdam en Den Haag. “Dat we hier als Rotterdamse en Haagse schoolbesturen samen in optrekken zien we als vanzelfsprekend.”

Wat houdt de stagevergoeding precies in?

Na een overleg tussen de schoolbesturen is besloten: “In het bestuurlijk overleg van de besturen is afgesproken dat alle voltijds pabo-studenten met ingang van het schooljaar 2023-2024 een stagevergoeding krijgen.” Als je in het eerste of tweede jaar van de opleiding zit, krijg je een vergoeding van 180 euro per maand. Dit is gebaseerd op twee dagen stage per week. Ben je al verder en zit je in het derde jaar of hoger? Dan krijg je 250 euro per maand. Deze regeling geldt niet voor een Leraar in Opleiding. “Hiervoor zijn in de cao voor het primair onderwijs aparte afspraken vastgelegd.”

Deze gezamenlijke actie is een belangrijke stap om toekomstige leraren de waardering te geven die ze verdienen.

*Niet alle schoolbesturen in de steden werken mee aan dit aan dit initiatief, de scholen behouden nog steeds de vrijheid om hun eigen beleid hierin te bepalen.