Start leerlingenvervoer 11 mei

Deze week werd bekendgemaakt dat scholen in het primair onderwijs en speciaal (basis) onderwijs per 11 mei weer open gaan. De scholen voor primair onderwijs gaan de helft van de tijd naar school en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs zullen weer volledig naar school gaan.

Ook het leerlingenvervoer zal per 11 mei weer door Trevvel verzorgd worden. Voor de planning van het vervoer naar de scholen voor speciaal (basis) onderwijs, wordt ervan uitgegaan dat zij weer de oorspronkelijke onderwijstijden aanhouden. Mocht uw school hierop een uitzondering willen maken dan kunt u dat z.s.m. doorgeven aan team leerlingenvervoer via: 010 – 498 4257 of leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Ouders/verzorgers

Incidenteel worden er ook leerlingen van het reguliere primair onderwijs door Trevvel naar school vervoerd. Voor deze specifieke groep wordt verwacht dat ouders zelf de juiste schooldagen van hun kinderen doorgeven aan team leerlingenvervoer. Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen in het vervoer wordt een bericht gestuurd met uitleg over de herstart van het leerlingenvervoer per 11 mei.

Afspraken

Leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.