Stimuleringspremie Slimmer organiseren en zij-instroom in de kinderopvang

De gemeente Rotterdam stelt in 2023 een stimuleringsbudget van € 45.000, – beschikbaar voor extra scholing in de kinderopvang. De stimuleringspremie 2023 kan worden gebruikt voor:

  1. extra scholing aan pedagogisch medewerkers van Rotterdamse kinderopvanglocaties die ook in het basisonderwijs willen werken
  2. scholing van zij-instromers die op een Rotterdamse kinderopvanglocatie gaan werken als pedagogisch medewerker

Ad 1.

Alle extra scholing die gewenst is om beter in of met de basisschool te kunnen werken komt in aanmerking voor de stimuleringspremie. Bijvoorbeeld de opleiding Onderwijsassistent, Leraar-ondersteuner, een pedagogische of andere module van Level Up of bijscholing in een specifiek onderwijsconcept.

Ad 2.

Alle scholing die nodig is om een zij-instromer een traject op maat aan te bieden waarmee hij/zij gekwalificeerd kan worden als pedagogisch medewerker, komt in aanmerking voor de stimuleringspremie. Bijvoorbeeld een opleiding waarbij een aanvullend certificaat wordt behaald, waarmee de medewerker in combinatie met de vooropleiding als pedagogisch medewerker aan de slag kan gaan.

Voorwaarden stimuleringspremie

  • De stimuleringspremie vergoedt daadwerkelijke kosten van de aanbieder van de opleiding tot een maximum van € 1.000, – per pedagogisch medewerker.
  • Kinderopvangorganisaties kunnen het stimuleringsbudget aanvragen in de periode 1 januari tot 1 december 2023 via het aanvraagformulier.
  • De stimuleringspremie kan worden aangevraagd voor scholing die in 2023 wordt afgerond (met eventueel een startdatum in 2022) of die in 2023 wordt gestart (met eventueel een einddatum in 2024).
  • Na toekenning van de stimuleringspremie verstrekt de kinderopvangorganisatie per pedagogisch medewerker:

a. een door de aanbieder van de scholing afgegeven bewijs van deelname/certificaat/diploma op naam van de betreffende pedagogisch medewerker én

b. een factuur aan de kinderopvangorganisatie waarop de aanbieder van de scholing vermeldt welke scholing het betreft.

  • Om voor de betaalbaarstelling van de stimuleringspremie in aanmerking te komen moeten aanvragers de bovengenoemde bewijsstukken indienen vóór 1 maart 2024.
  • Een kinderopvangorganisatie kan in de aanvraagperiode 1 juli – 1 december 2023 voor maximaal 5 pedagogisch medewerkers stimuleringsbudget aanvragen. Dit geldt zowel voor organisaties die voor de eerste keer aanvragen als voor organisaties die in de periode 1 januari – 1 juli 2023 al stimuleringsbudget hebben aangevraagd.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als het maximaal beschikbare budget is toegekend, is aanvragen niet meer mogelijk. Download het aanvraagformulier.