Subsidie aanvragen voor groenblauwe schoolpleinen

Nog meer basisscholen in Rotterdam kunnen hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk maken.  Er is weer subsidie beschikbaar om het schoolplein te transformeren tot een groenblauw plein.

Groenblauwe schoolpleinen hebben op meerdere vlakken voordelen. Het biedt een groene, avontuurlijke plek voor schoolkinderen om meer buiten te zijn en meer te bewegen. Dit is goed voor de concentratie en geeft rust. Dat draagt bij aan het verbeteren van leerprestaties op school.

Groener en klimaatbestendiger

Groenblauwe schoolpleinen zijn onmisbaar. Ze bieden niet alleen voordelen voor kinderen, die meer en betere speelvoorzieningen krijgen. Ze zijn ook van belang om de stad klimaatbestendig te maken en meer groen toe te voegen. Tijdens warme dagen geeft het groen verkoeling en schaduw. En een groenblauw schoolplein zorgt ook voor een betere opvang en afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk bij hevige regenval.

De basisscholen die inmiddels een groenblauw plein hebben, zijn er enthousiast over. In dit filmpje een aantal voorbeelden.

Maximaal € 80.000 beschikbaar

Per basisschool is er maximaal € 80.000 beschikbaar. De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook is er subsidie voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. De gemeente stelt namelijk als voorwaarde voor de subsidie dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt.

Tot uiterlijk 1 mei 2023 kunnen basisscholen via deze link subsidie aanvragen.

In totaal hebben 18 scholen de afgelopen jaren deze subsidie voor groenblauwe schoolpleinen gekregen. Met de groenblauwe schoolpleinen regeling van 2023 kunnen opnieuw minimaal vijf schoolpleinen subsidie krijgen op het plein aan te pakken.

Puntentelling

De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen.

Rotterdam gaat voor groen

Deze subsidie maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam gaat voor groen’ en ‘Rotterdams WeerWoord’. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen heeft de gemeente – samen met o.a. bewoners en bedrijven – 21,5 hectare groen toegevoegd aan de stad. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.

Gerelateerde artikelen