Bijdrage voor vergroening en klimaatbestendig maken van schoolpleinen

Rotterdamse basisscholen opgelet! Voor het groener en klimaatbestendiger maken van jullie schoolpleinen is er nu een financiële bijdrage beschikbaar. Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door de Groenagenda en geldt ook voor schoolpleinen bij nieuwbouwprojecten.

Waarom een groenblauw schoolplein?

Het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen is belangrijk. Niet alleen voor de kinderen die meer en betere speelvoorzieningen krijgen, maar ook om de stad klimaatbestendig te maken en meer groen toe te voegen. Bij hevige regen kan water worden opgevangen en zakt het beter weg. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Niet alleen bestaande bassischolen maar ook nieuwbouwscholen kunnen nu subsidie aanvragen voor een groenblauw schoolplein.

Ook voor de buurtkinderen

Randvoorwaarde voor het krijgen van de bijdrage is dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor de kinderen uit de buurt. Zo profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt. De subsidie is onder meer bedoeld voor het ontwerp en de aanleg van het schoolplein. En bevat een bijdrage voor het beheer en de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen in het eerste jaar. 

Er is een bijdrage mogelijk van maximaal 50.000 euro.

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over Groenblauwe schoolpleinen en het aanvraagformulier.

De subsidie werd mogelijk gemaakt vanuit de programma’s Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord. Deze programma’s maken deel uit van de Groenagenda. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een groenere, biodiverse en klimaatbestendige toekomst van Rotterdam.

Gerelateerde artikelen