Subsidie scholing

Het Rotterdams Onderwijsbeleid kent een lerarenbeurs, bestemd voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de Voorschoolse Educatie. Het gaat om persoonlijke professionalisering, en is niet bestemd voor verplichte bijscholing en teamgerichte scholing. Zie artikel 16 in het Rotterdamse Onderwijsbeleid 2021 – 2022  ROB 21-22

Voor Onderwijsassistenten die willen opscholen tot leerkrachtkunnen schoolbesturen subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Zie daarvoor artikel 13 in het ROB 2021 – 2022 ROB 21-22

Voor pedagogisch medewerkers in de BSO die ook een functie gaan vervullen in de basisschool is in het programma Aanpak Lerarentekort scholingsbudget vrijgemaakt. Nadere informatie over de aanwending hiervan en aanvraagmogelijkheden volgt.