Subsidie voor groenblauwe schoolpleinen in Rotterdam toegekend

Zes geselecteerde basisscholen in Rotterdam krijgen samen 400.000 euro subsidie van de gemeente. Deze subsidie is bedoeld om de schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker te maken. Kinderen uit de buurt kunnen hier straks ook van genieten.

Waarom zijn groenblauwe schoolpleinen belangrijk?

Groenblauwe schoolpleinen hebben veel voordelen. Ze zorgen ervoor dat kinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor hun concentratie en rust. Ook verbeteren hierdoor de leerprestaties. Bij warm weer zorgen de groene plekken voor verkoeling en schaduw. De biodiversiteit gaat ook omhoog door de verschillende planten en insecten. Bovendien helpt een groenblauw schoolplein bij de opvang en afvoer van regenwater.

Hoe zijn de scholen geselecteerd?

Tien basisscholen in Rotterdam hebben een aanvraag ingediend voor de subsidie. De scholen konden punten verdienen op basis van hun motivatie en de ligging van de school. Scholen in buurten met weinig groen of waar vaak wateroverlast is, hadden een grotere kans op subsidie. Dit geldt ook voor buurten waar veel kinderen met overgewicht wonen. De zes gekozen scholen krijgen tussen de 40.000 en 80.000 euro subsidie. De scholen liggen verspreid door de hele stad: Feijenoord, Hoek van Holland, Prins Alexander, Schiebroek, Kralingen en Hillergersberg.

De basisscholen die subsidie hebben ontvangen zijn:

  • Laurens-Cupertinoschool
  • Montessorischool Kralingen
  • Josefschool
  • CBS Onze Wereld
  • Bergse Veldschool
  • Basisschool Park16hoven

Ook goed voor de buurt

Randvoorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor de kinderen uit de buurt. Zo profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt. De subsidie is onder meer bedoeld voor het ontwerp en de aanleg van het schoolplein. En bevat een bijdrage voor het beheer en de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen in het eerste jaar.

Wat zijn de toekomstplannen?

De subsidie komt uit de programma’s Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord. In totaal hebben 18 scholen deze subsidie al eerder gekregen. Volgend jaar is er weer een nieuwe ronde. Dit wordt op tijd bekendgemaakt via de website en de onderwijs010 nieuwsbrief.