Subsidieregelingen voor watertappunten op scholen

Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op scholen te stimuleren zijn er subsidieregelingen in het leven geroepen voor de realisatie van buiten- en binnenwatertappunten op scholen.

Rijkssubsidie via Gezonde School

Scholen kunnen rijkssubsidie aanvragen ter vergoeding van 75% van de kosten voor de aanleg, aanschaf en onderhoud van een buitenwatertappunt dan wel een of twee binnenwatertappunten. Scholen vragen rijkssubsidie aan via de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten van Gezonde School. De subsidieregeling is bedoeld voor scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs inclusief scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Raadpleeg voor de voorwaarden en meer informatie over de landelijke subsidieregeling de website van Gezonde School. Heeft u nog vragen die niet op de website staan? Mail dan naar info@gezondeschool.nl en vermeld ‘Subsidie watertappunt’ in de onderwerpregel. Vanaf 23 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 kunnen scholen hun belangstelling voor rijkssubsidie kenbaar maken bij Gezonde School.

Aanvullende subsidie via Gemeente Rotterdam

Het is voor Rotterdamse scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs inclusief scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnenkort ook mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Rotterdam als aanvulling op de rijkssubsidie. Hiervoor is de ‘Subsidieregeling watertappunten scholen Rotterdam 2021’ in de maak. Via deze regeling kunnen scholen in Rotterdam vanaf 1 december 2020 in aanmerking komen voor aanvullende subsidie ter vergoeding van de resterende 25% van de kosten van een buitenwatertappunt dan wel een of twee binnenwatertappunten. Dit doen we in het kader van Gezond010: het Akkoord en Lekker Fit!. De verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. De gemeente Rotterdam werkt samen met de waterbedrijven Evides en Dunea aan het realiseren van buitenwatertappunten in openbaar gebied. Met deze waterbedrijven heeft de gemeente Rotterdam samenwerkingsafspraken gemaakt over onder meer het onderhoud en beheer van watertappunten.

Belangrijk Rijkssubsidie geldt als voorwaarde voor aanvullende subsidie

Rotterdamse scholen kunnen vanaf december 2020 uitsluitend voor aanvullende subsidie in aanmerking komen als zij rijkssubsidie hebben toegekend gekregen via de tweede ronde van de rijkssubsidieregeling watertappunten 2020-2021 van de Gezonde School. Het is daarom belangrijk dat uw school tijdig rijkssubsidie aanvraagt bij Gezonde School.