Burgerschap op de Prins Alexanderschool

Op de Prins Alexanderschool krijgen wij les in burgerschap! Onder burgerschap verstaan we de manier waarop we deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt kinderen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Bekijk andere verhalen uit het Primair Onderwijs