De schoolbibliotheek

Wij zijn als school erg trots dat we een bibliotheek in de school hebben en met de bibliotheek samenwerken.
Dit omdat leesmotivatie een belangrijk onderdeel uitmaakt van ons aanbod.
We zijn trots dat we een pilot zijn van 'onderwijs inclusief' en dat we steeds meer preventief werken en daardoor uitval voorkomen of de kinderen in de school hulp bieden.
We werken met experts in de school. Zij hebben veel kennis (opleiding) en ervaring.

Bekijk andere verhalen uit het Primair Onderwijs