Leer- & Veerkracht; werken vanuit positieve psychologie

Op de Nicolaasschool werken we vanuit de positieve psychologie, we noemen dit Leer- & Veerkracht. We werken met verschillende thema's, zoals: aandacht, rust en ruimte / emoties & gevoelens / kwaliteiten & complimenten / gedachtenonderzoek / lichaamsbewustzijn / dankbaarheid, compassie & geluk. Kinderen leren regie te pakken over hun eigen gevoel van geluk.

Elke leerkracht zal het je uit ervaring kunnen vertellen: welbevinden is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Een hogere mate van welbevinden zorgt voor betere leerprestaties, vergroot de motivatie om te leren en voorkomt voortijdig schoolverlaten. Ook zorgt schoolbreed werken aan veerkracht en welbevinden voor het vergroten van de sociale veiligheid en biedt het een preventieve, systemische aanpak ten aanzien van pesten.

Bekijk andere verhalen uit het Primair Onderwijs