Taakspel

Gratis training voor Rotterdamse scholen in methode voor verbeteren gedrag en sfeer in de klas

Rotterdamse scholen kunnen zich tot 30 juli 2018 aanmelden om vanaf september 2018 gratis onder begeleiding van de CED-Groep en Indigo Preventie Taakspel in te voeren. Per school kunnen twee leerkrachten en een interne Taakspelcoach deelnemen. Bij scholen die al een gelicenseerde Taakspelcoach hebben, kunnen drie leerkrachten worden opgeleid. De CED-Groep en Indigo Preventie doe dit in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Bewezen effectieve methode
Taakspel is een bewezen effectieve methode om onrustig en storend gedrag in de
klas te verminderen. Hierdoor kunnen leerlingen en leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. Taakspel zorgt voor een positieve sfeer in de groep en voorkomt pesten. Taakspel is een van de door het NJI geadviseerde anti-pestprogramma’s.
Op langere termijn heeft Taakspel effect op het voorkomen van probleemgedrag, andere GGZ-problematiek en drugs- en alcoholgebruik. Daarom wordt Taakspel in Rotterdam ingezet als onderdeel van een integrale aanpak GGZ-/drugs en alcoholpreventie.
Voor meer informatie over Taakspel: www.taakspel.nl of bekijk de
flyer.

Gratis begeleiding
Uit de praktijk blijkt dat training en begeleiding nodig zijn om de beoogde effecten te behalen. Daarom bieden de CED-Groep en Indigo Preventie scholen begeleiding bij het invoeren van Taakspel. Om de methode binnen de school te borgen, wordt een interne Taakspelcoach opgeleid. Het Taakspeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:

• een bovenschoolse training van drie bijeenkomsten voor de leerkrachten en de interne Taakspelcoach bij de CED-Groep in Rotterdam;

• tien klassenconsultaties en nagesprekken;

• de interne Taakspelcoach loopt mee met de externe Taakspelbegeleider, daarna voert de interne Taakspelcoach onder begeleiding observaties en feedbackgesprekken uit;

• coachingsgesprekken met de interne Taakspelcoach;

• materiaal: drie Taakspeldozen en een implementatiehandboek.

Aanmelden
Scholen kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 30 juli 2018 bij Marijke Erades (m.erades@cedgroep.nl) of Anouk Sijbenga (a.sijbenga@indigorijnmond.nl).
Er kan een beperkt aantal scholen meedoen, dus wees er snel bij!