Talentenklas: coaching voor ouders

De Talentenklassen vragen aan de leerlingen én hun ouders een investering in tijd en betrokkenheid. De ouders nemen deel aan ouderbijeenkomsten: dertien bijeenkomsten per schooljaar. Hoe beleven de ouders deze bijeenkomsten? Wat levert het op?

Het is dinsdagavond. Het is rustig in het Lyceum Kralingen. De school, vlakbij het Oostplein, is één van de vier scholen voor voortgezet onderwijs die deelnemen aan de Talentenklas. In één klaslokaal echter is het een drukte van belang. Onder begeleiding van Thomas Niehe, oudercoach van Sezer, zijn ouders bijeen voor de ouderbijeenkomst van de Talentenklas. Thomas: ‘Deze bijeenkomsten versterken de driehoek ouder-kind-school. Dat is in belang van het kind en de ouders.’

Een geweldige kans

Twee van de aanwezige moeders zijn Leyla al Bakali, moeder van Zakaria, en Türkan Koçak, moeder van Emre. De moeders en hun zoons zijn blij dat ze mee mogen doen met de Talentenklas, vertellen ze. Leyla: ‘Als hij thuis komt vertelt Zakaria trots wat hij allemaal geleerd heeft. Vooral woordenschat en begrijpend lezen.’

Ook Emre heeft veel baat bij de extra aandacht voor, met name, woordenschat en begrijpend lezen. Türkan: ‘Doordat hij daar minder op scoort, zou hij niet op zijn niveau naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarom is de Talentenklas een geweldige kans voor hem. Ik ondersteun hem hierin zo goed als ik kan.’ Leyla knikt bevestigend en zegt lachend: ‘Ik ook, hoewel ik de leerstof niet altijd goed begrijp. Zakaria is slimmer dan ik. En dat vind ik juist leuk. Ik ben trots dat mijn kind op een hoog niveau onderwijs kan volgen.’

Opvoedingstips

De moeders krijgen tijdens de ouderbijeenkomsten allerlei tips over opvoeding en ouderparticipatie. Ze krijgen ook opdrachten me naar huis. Emre: ‘We praten over onderwerpen als puberteit, hoe om te gaan met smartphones en andere verlokkingen, zoals internet en gamen. Onze kinderen groeien op in een ander tijdperk dan wij. Het is prettig om te kunnen praten hoe we hier beter mee om kunnen gaan.’ Leyla vult aan: ‘Ik heb veel geleerd tijdens deze bijeenkomsten, bijvoorbeeld hoe ik met mijn zoon kan praten om een oplossing voor iets te zoeken.’ Emre zegt lachend: ‘Deze avonden zijn ook gewoon leuk. En het is voor mij een kans om weer naar school te gaan.’ Leyla: ‘Zakaria en ik vertellen elkaar wat we doen in de Talentklassen. Hij vraagt aan mij of ik mijn huiswerk heb gedaan!’