Talentenklassen

Steuntje in de rug voor talentvolle leerlingen.

Elke basisschoolleerkracht heeft ze in de klas: talentvolle leerlingen. Maar niet elk talentvol kind krijgt de kans om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Ze lopen het risico onder hun niveau het voortgezet onderwijs in te stromen. Dit zijn leerlingen die de potentie hebben om naar het gymnasium, het atheneum of de havo te gaan, maar daar niet terechtkomen door bijvoorbeeld hun sociaaleconomische achtergrond of door een taalachterstand. De Rotterdamse Talentenklassen geeft die leerlingen een steuntje in de rug.

Rotterdamse Talentenklassen

Tijdens groep 8 krijgen leerlingen de kans kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Op woensdagmiddagen gaan ze naar een van de VO-scholen die meedoen aan het programma. Ze krijgen les van VO-docenten. De leerlingen verbeteren hun taalkennis en vergroten hun woordenschat. Er wordt veel aandacht geschonken aan begrijpend lezen: een struikelblok voor veel talentvolle leerlingen. Ze wennen alvast aan de ‘grote school’ en vergoten hun sociaal- en cultureel kapitaal.

Samenwerkende scholen

De Talentenklassen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van vier voortgezet onderwijsscholen: het Marnix Gymnasium, het Erasmiaans Gymnasium, het Lyceum Kralingen en OSG Hugo de Groot. Sezer, bureau voor diversiteit begeleidt en coördineert de Talentenklassen. De gemeente Rotterdam ondersteunt het programma. Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn er geen kosten verbonden aan hun deelname.

Doelstellingen

De Talentenklassen richten zich op leerlingen én hun ouders. De doelstellingen zijn:
  • Leerlingen uit groep 8 zodanig toe te rusten dat zij de keuze kunnen maken voor de juiste vervolgopleiding; door vaardigheden en kennis aan te bieden, vooral op het gebied van Nederlandse taal en algemene (sociaal, culturele en historische) ontwikkeling.
  • Ouders van deze leerlingen nieuwe inzichten en vaardigheden aan te reiken waarmee zij zo goed mogelijk voorbereid zijn op het ondersteunen van hun kind op het voortgezet onderwijs en in zijn of haar verdere ontwikkeling.

Het aanbod

Het programma van de Talentenklassen duurt een jaar en bestaat uit drie onderdelen. De drie arrangementen zijn complementair en richten zich op het kind, de ouders en gezamenlijke buitenschoolse activiteiten.
  1. leerlingen: een structurele taalcomponent op de woensdagmiddag voor leerlingen;
  2. ouders: een trainingsaanbod gericht op Ouderbetrokkenheid en participatie;
  3. leerlingen én ouders: diverse gezamenlijke buitenschoolse activiteiten om verdere ontwikkeling van cultureel kapitaal en de opbouw van sociaal kapitaal te bewerkstelligen.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

De Talentenklassen zijn voor leerlingen die veel in hun mars hebben, maar aanmoediging en begeleiding nodig hebben. Het zijn gemotiveerde leerlingen en hebben een brede interesse, maar scoren minder goed op taal (begrijpend lezen, woordenschat) en culturele ontwikkeling. Dit schooljaar zit de leerling in groep 7 en gaat volgend schooljaar naar groep 8 en start met het programma van de Talentenklassen.

Leerlingen aanmelden

Je kunt leerling(en) aanmelden via het aanmeldingsformulier. Deze kun je opvragen door te mailen naar dinko@sezer.nl onder vermelding van ‘aanmelding Talentenklassen’. Tijdens de beoordeling van de aanmelding wordt gekeken naar de criteria van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De inschatting van de leerkracht en/of intern begeleider is een ander criterium om te bepalen of de leerling in aanmerking komt voor de Talentenklassen.

Ervaringen

Scholen, een leerling, ouders en de projectleider vertellen over de Rotterdamse Talentklassen. Lees hun ervaringen hier: