Tamara de Wolf, genomineerd Leraar van het jaar 2018 categorie speciaal onderwijs

Ze is geliefd bij haar collega’s, leerlingen en hun ouders, maar docenten van de opleiding voor onderwijsassistent zagen het niet in Tamara zitten. “Je haalt het niet”, zeiden ze tegen haar. Tamara liet zich niet ontmoedigen. Ze zette door, deed hbo pedagogiek en de pabo. Ze volgde zelfs colleges pedagogiek op universitair niveau. Tamara: “Elk kind is anders, leert anders. Ik dus ook: ik moest leren hoe ik moest leren.” Tamara is genomineerd voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2018 in de categorie speciaal onderwijs.

“Kijk achter het gedrag van een kind”

“Tijdens mijn lio-stage van de pabo was er in mijn groep 7 een jongen die veel aandacht vroeg. Hij was boos, werd gepest en kon agressief reageren. Een ‘lastige’ leerling. Er werd door de school getwijfeld of hij van school zou moeten. Ik vroeg me af: hoe is zijn gedrag ontstaan? Maar vooral: wat kan ik doen om dit te veranderen? Door het pesten aan te pakken en hem te leren om met zijn boze gevoelens om te gaan, kwam er weer rust in de klas en bij de jongen zelf. Toen ik het jaar erna terug kwam om de musical te bekijken kwam zijn moeder naar me toe. Ze was in tranen en zei: je bent de eerste die echt aandacht heeft besteed aan mijn zoon. Het zorgde ervoor dat het weer goed met hem ging. Dankjewel.”

Positief gevoel

“Tijdens de stages kwam ik er achter dat speciaal onderwijs echt iets voor mij is. In dit werk moet je als leerkracht achter het gedrag van een kind kijken. Want alles heeft een verklaring. En dat geeft aanknopingspunten om gedrag te sturen. Ouders zijn hierin heel belangrijk. Ik maak vaak ouders mee die veel slechte ervaringen hebben, vooral als hun kind is vastgelopen in het reguliere onderwijs. Net als hun kind zijn ze teleurgesteld, gekwetst, of hebben zelfs de moed opgegeven. Dan verdiep ik me in het kind. Wat zijn de hobby’s, wat vindt het kind leuk? Wat doet het graag? Wanneer is het kind zichzelf, blij en zonder zorgen? Ik bel regelmatig de ouders als er iets positiefs gebeurt. Alles is erop gericht dat het kind en de ouders de basisschoolperiode kunnen afsluiten met een positief gevoel.”

Een goed team

“Dit werk is prachtig, maar natuurlijk heb ik moeilijke momenten. Het eerste jaar kwam ik regelmatig huilend thuis. Maar mijn collega’s hebben me altijd gesteund. Een goed team is essentieel in het speciaal onderwijs. Mijn nominatie voor leraar van het jaar is ook aan het team te danken: we doen dit uitdagende werk met elkaar.”

Enkele tips van Tamara voor leraren in het speciaal onderwijs:

  • Kijk eerst naar het kind, daarna naar het dossier.
  • De stoornis van een kind is niet het karakter van een kind. Hou die twee uit elkaar.
  • Elke dag verdient een kind een nieuwe kans: geef niet op.