Terugblik Conferentie Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren

Op donderdag 22 september 2022 vond de Conferentie ‘Agressie en wapenbezig onder Rotterdamse jongeren’ plaats in de Kuip in Rotterdam. Deze middag stond in het teken van verbinding en samenwerking rondom de aanpak en preventie van agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren. De opkomst was massaal en de reacties van deelnemers heel positief. Ruim 500 Rotterdamse professionals waren hierbij aanwezig: uit onderwijs, hulpverlening, politie, gemeente, sociaal- en jongerenwerk en meer.

Met inspirerende woorden opende onderwijswethouder Said Kasmi de conferentie. Prof. dr. Frank Weerman (EUR) presenteerde het rapport ‘Het is een probleem, maar niet voor mij’, over de achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam. Gastheer Karim Amghar leidde een podiumgesprek tussen onderwijs, politie en jongerenwerk met als rode draad: ‘Wat speelt er, wat kunnen we daaraan doen én hoe kunnen we daarin samenwerken?’

Het podiumgesprek kun je hier terug zien:

Samenvatting van de dag:

Inspiratiesessies

Na het plenaire gedeelte konden deelnemers in twee rondes verschillende inspiratiesessies volgen: Inspiratiesessies – Onderwijs010

Twee inspiratiesessies kwamen voort uit het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’:

  • Simulaties’ door Expertisecentrum Sociale Veiligheid. In een simulatie oefen je samen met collega’s met situaties van fysieke agressie en wapenbezit op basis van (eigen) casuïstiek en de schoolbrede werkwijze. Wil jij met je collega’s aan de slag om beter voorbereid te zijn op incidenten en je bewust(er) te worden van je eigen handelen? Meld jouw school dan kosteloos aan voor een simulatie. Er zijn een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij! 

Meer informatie hierover: Agressie en wapenbezit in de klas – Onderwijs010

  • ‘Samenwerken met ouders aan veilige scholen’ door Hogeschool Rotterdam i.s.m. medewerkers ouderbetrokkenheid v(s)o.

Tussen de twee rondes van inspiratiesessies was er ruimte voor ontmoeting tijdens de netwerkborrel. Leerlingen ondersteunden bij de catering, gastheerschap, bediening en vastlegging van de middag op beeld.

Onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Lees ook: EUR-onderzoek ‘Het is een probleem, maar niet voor mij.’ Een onderzoek naar de achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam.

Werkwijzer

Ter ondersteuning van Rotterdamse mentoren, ondersteuningscoördinatoren en andere onderwijsprofessionals is een werkwijzer ontwikkeld. De werkwijzer biedt handelingsperspectief bij het contact en de samenwerking met ouders rondom agressie en wapenbezit.
Meer informatie hierover: Samenwerken met ouders – Onderwijs010

De conferentie is onderdeel van het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’. Een project van LMC-VO, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, EUR en De Waag i.s.m. gemeente Rotterdam.

Meer weten? Kijk op Agressie en wapenbezit in de klas – Onderwijs010. Of stuur een e-mail: info@expertisecentrumrotterdam.nl