Testbeleid kinderen tot en met 12 jaar

Het testbeleid is aangepast. Kinderen onder de twaalf jaar met klachten die kunnen wijzen op corona, moeten zich ook laten testen. Dit advies van het RIVM is landelijk overgenomen.

Met het testen wil men verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk indammen. Daarnaast krijgt de GGD zo ook beter zicht op de verspreiding van met name de Britse variant ervan.

Ouders van kinderen tot en met twaalf jaar worden verzocht hun kinderen met klachten die passen bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat hun uitslag bekend is. De GGD zal het testen van kleine kinderen in de teststraten zo laagdrempelig en goed toegankelijk inrichten. Het testen van kinderen jonger dan twaalf jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • de klachten bestaan uit verkoudheidsklachten, waarbij er eventueel ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid of van andere vormen van ernstige ziekte
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek

Bij kinderen onder de 4 jaar wordt testen dringend geadviseerd als de klachten niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten, maar er ook sprake is van hoesten, koorts, en/of benauwdheid of van andere vormen van ernstige ziekte.

Ondiepe neustest
Sinds 4 april test de GGD kinderen tot en met twaalf jaar met een ondiepere test in de neus. De afname van materiaal uit de keel blijft hetzelfde.  Het wattenstaafje gaat veel minder diep in de neus (1-2 centimeter afhankelijk van de leeftijd). De afname midden in de neus is minder betrouwbaar dan de huidige, diepere afname. Daarom wordt de afname van het minder diepe neusslijm samen met de huidige keeltest afgenomen. De sabbelwat wordt niet meer gebruikt. 

Kindvriendelijke locaties
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft op de locaties Rotterdam Airport, Ahoy, Topsportcentrum, Koperstraat, Kralingse Zoom, Schiedam en Zuidland extra tijd beschikbaar om kinderen te testen.

Aangepast toelatingsbeleid scholen
Het toelatingsbeleid op scholen en kindercentra is aangepast. Kinderen vanaf de basisschool moeten thuisblijven met klachten van verkoudheid. Kinderdagverblijven en basisscholen zijn sinds 8 februari weer geopend. De buitenschoolse opvang is geopend voor noodopvang. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten (<4 jaar) mogen zo nodig naar de kinderopvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest worden en/of in afwachting van het testresultaat.

Het vernieuwde testbeleid is te vinden is de website van het RIVM

Ook op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond vind je informatie over het aangepaste testbeleid en adviesschema’s.