Theater als middel voor zelfvertrouwen

Wat ooit begon als leerstraf voor de Raad voor de Kinderbescherming, is inmiddels uitgegroeid tot het favoriete vak van vele leerlingen op het VSO Accent op Zuid. Rene Koenegras laat met zijn methode ‘Theater als Middel’ leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs opbloeien en geeft ze zelfvertrouwen.

‘Dat is soms hard werken.’ begint Rene zijn verhaal. ‘Op deze school zitten namelijk leerlingen uit een bijzondere doelgroep. Ze hebben bijvoorbeeld verstandelijke beperking, autisme of een oorlogstrauma. Het is daarom belangrijk om scherp te blijven, maar dat maakt wel dat het mijn favoriete doelgroep is om les aan te geven.’ De lessen die Rene geeft zijn een soort dramalessen. Rene: ‘Door middel van rollenspellen leren we de leerlingen sociale vaardigheden. We spelen hierin situaties na die zich in het dagelijks leven ook kunnen voordoen. In het begin zijn de meesten nog timide, maar op den duur zie je ze dankzij de methode groeien. Dat geeft kippenvel.’

Zonder relatie geen prestatie

Els Nagtegaal, directeur van Accent op Zuid, is overtuigd van het belang van de lessen voor haar leerlingen. Els: ‘Kenmerkend voor leerlingen op het (voortgezet) speciaal onderwijs is dat ze weinig sociale contacten hebben. Hierdoor ontwikkelen ze weinig sociale vaardigheden en hebben ze weinig zelfvertrouwen. Dit heeft tot gevolg dat ze mensen minder snel vertrouwen en moeite hebben met het aangeven van hun grenzen. Op deze school geldt dan ook: geen prestatie zonder relatie. Rene gaat echt een relatie met onze leerlingen aan, laat ze op hun eigen manier meedoen en geeft ze zelfvertrouwen. Ze voelen dat er een veilige omgeving voor ze gecreëerd wordt.’

Lachen, gieren, brullen

Zijn methode past Rene inmiddels toe op acht vso-scholen in Rotterdam. Rene: ‘Net als op het Accent zijn mijn lessen daar aanvullend op het reguliere lesaanbod. Ik neem de leerlingen een uur per week over van hun vaste docent. Op het vso hebben ze namelijk, net als in het basisonderwijs, heel de week dezelfde docent voor de klas staan.’ Rene vindt het belangrijk dat de vaste docenten ook weten wat zijn methode inhoudt. Hij staat dan ook in nauw contact met hen. ‘Ik probeer ze dan ook mee te nemen in mijn methode zodat ze weten wat ik probeer te bereiken. Want mijn lessen lijken soms lachen, gieren brullen, maar er zit echt een gedachte achter.’ sluit hij zijn verhaal af.

Wil je meer weten over Rene zijn methode? Zaterdag 13 november organiseert hij een workshop voor leraren over de methode in Rotterdam. Voor meer info: www.theateralsmiddel.org