Thema: Onderwijs en Arbeidsmarkt

Hoe kan het onderwijs invulling geven aan de ‘next century skills’ (21ste-eeuwse vaardigheden)? Hoe verbeteren we de arbeidsmarktvaardigheden van laagopgeleide en kwetsbare jongeren?

Er is behoefte aan arbeidskrachten die kritisch denkvermogen hebben, ondernemend zijn en die adaptief, sociaal en digitaal vaardig zijn. Het traditionele beeld van hoogwaardige kennis die vereist is voor een specifiek beroep zal voor een belangrijk deel worden vervangen door het vermogen permanent nieuwe vaardigheden te leren en flexibel te zijn. De ‘next century skills’ en een hoger opleidingsniveau vergroten de inzetbaarheid van Rotterdammers in de ‘next economy’.

Een groeiende groep mensen zal moeite krijgen om mee te komen op de arbeidsmarkt en om zich staande te houden in de ‘next society’. Door verdringing zal de positie meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt verder verslechteren. Deze groep bestaat voor het overgrote deel uit vmbo’ers en opgeleiden op mbo 1-niveau. Hoe kan het beroepsonderwijs opleiden voor beroepen die in sneltreinvaart van inhoud veranderen of misschien zelfs geheel verdwijnen? Hoe geven we richting aan het inspelen op deze en andere uitdagingen binnen het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt?

Wat vind jij?

Hoe kunnen we talenten nog beter ontwikkelen en benutten? Heb jij hierover vernieuwende ideeën? We ontvangen jouw bijdrage op dit thema graag.