Thema: School en Omgeving

Welke nieuwe vormen, gebouwen, organisatieprincipes en inrichting passen hierbij? Hoe kunnen de digitale ontwikkelingen en trends door het onderwijs worden benut? Hoe kan het onderwijs (nog) meer gebruik maken van de stad als leeromgeving; van instrumenten, machines en (internationale) contacten van het bedrijfsleven?

Het onderwijsaanbod in de stad is een historisch gegroeid aanbod en dat betekent dat de huidige spreiding van onderwijsvoorzieningen niet aansluit op demografische prognoses (aantallen leerlingen en samenstelling bevolking). Er is leegstand en er zijn veel (te) kleine scholen. Ook maatschappelijke vraagstukken als segregatie, de concentratie van achterstanden in bepaalde gebieden en de noodzaak om de aantrekkelijkheid van de stad voor gezinnen te vergroten verdienen hier aandacht. In het kader van demografische ontwikkelingen is ook het regionale perspectief belangrijk. Rotterdam beschikt met zijn wereldhaven, talloze ondernemingen, zijn culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen over een uitstekende leeromgeving die we veel beter zouden kunnen benutten. Hoe geven we richting aan het inspelen op deze en andere uitdagingen binnen het thema School en Omgeving?

Wat vind jij?

Hoe kunnen we leren in en buiten schoolgebouwen in de toekomst vormgeven? Heb jij hierover vernieuwende ideeën? We ontvangen jouw bijdrage op dit thema graag.