Thema: Talent ontwikkelen en Benutten

Hoe zorgen we ervoor dat we in Rotterdam voor iedereen een goede plek in het onderwijs hebben? Dat talenten worden gezien en ontwikkeld, er ruimte voor alle vormen van excellentie is en niemand buiten de boot valt, niet in het onderwijs en ook niet op de arbeidsmarkt of in de samenleving? En dat iedereen gelijke kansen heeft bij gelijke kwaliteiten?

Er wordt fundamentele kritiek geleverd op eeneenzijdige gerichtheid op de kwalificerende functie van het onderwijs. Dit zou ten koste gaan van de functie van persoonsvorming (‘leren voor het leven’) en socialisatie (‘burgerschap’) en het zou ook in het licht van de veranderde eisen van de arbeidsmarkt disfunctioneel zijn. Talenten om te slagen in het leven zijn niet per definitie dezelfde talenten die nodig zijn om te slagen op school. Er is weinig ruimte voor individuele ontwikkeling, gepersonaliseerd leren staat nog in de kinderschoenen. Binnen de verschillende soorten onderwijs is ook maar beperkt ruimte voor individuele talentontwikkeling en beperkte inzet op excellentie, zowel op de klassieke vorm ervan (heel ‘goed kunnen leren’) als op andere vormen van excellentie (goed kunnen gamen, onderhandelen, programmeren etc.). Hoe geven we richting aan  het inspelen op deze en andere uitdagingen binnen het thema Talent ontwikkelen en Benutten?

Wat vind jij?

Hoe kunnen we talenten nog beter ontwikkelen en benutten? Heb jij hierover vernieuwende ideeën? We ontvangen ook jouw bijdrage op dit thema graag.