Burgerschap

Het is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met een ander perspectief op de wereld of andere denkbeelden dan die van henzelf. Het kan daarom lastig zijn om bepaalde onderwerpen in de klas te bespreken, zoals culturele verschillen, religie, seksuele geaardheid en discriminatie.

Bovendien ontbreekt het jonge Rotterdammers vaak aan voldoende kennis over de Nederlandse democratische waarden en de rechtstaat. Om lastige onderwerpen en ingewikkelde thema’s in de klas bespreekpaar te maken, investeren we in burgerschapsonderwijs.

Rotterdams manifest ‘Scholen veilige oefenplaats voor burgerschap’

Van peutergroep tot en met hoger onderwijs maken alle Rotterdamse scholen afspraken over burgerschapsonderwijs in het manifest ‘Scholen: veilige oefenplaats voor burgerschap’. Met als doel zelfverzekerde leerlingen die zich thuis voelen op school en die op een constructieve manier meedoen in de maatschappij.

Scholen wachten daarmee niet af tot de inhoud van burgerschapsonderwijs landelijk vastligt, maar beginnen gewoon. Passend bij de Rotterdamse mentaliteit van ‘geen woorden, maar daden’. Door moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan, maar juist aan te gaan, zodat leerlingen leren samenleven ondanks verschillen.

In het manifest staan geen strakke kaders, maar is ruimte voor scholen om, binnen de afspraken, zelf keuzes te maken voor invulling en vorm en om in te spelen op actualiteit. Het belangrijkste is dat alle scholen gezamenlijk zeggen lastige onderwerpen in de klas te bespreken en leerlingen te laten oefenen met wat het betekent om samen te leven ondanks verschillen.

Landelijk

De PO-Raad en Stichting School & Veiligheid bieden het programma Burgerschap op de Basisschool. Het programma ondersteunt scholen op verschillende manieren bij het vormgeven van hun burgerschapsonderwijs. Met vragen als: “hoe vertaal je als school of bestuur je eigen visie naar betekenisvol burgerschapsonderwijs?”

De QuickScan Burgerschap van de PO-raad en Stichting School en Veiligheid geeft basisscholen inzicht in de stand van zaken rond het burgerschapsonderwijs in hun school.

Aanbod burgerschapsonderwijs

In het blok aanbod burgerschapsonderwijs staat informatie over bijscholing, lesmateriaal, voorlichtingen, gastlessen, excursies en hulpverlening.

Landelijke websites met informatie over het vak burgerschap

Filmpje over Democratisch Burgerschap in Rotterdam