Direct naar content
Onderwijs010

Burgerschap

Het is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met andere denkbeelden of een ander perspectief op de wereld dan die van henzelf. Het kan daarom lastig zijn om bepaalde onderwerpen in de klas te bespreken, zoals culturele verschillen, religie, seksuele geaardheid en discriminatie.

Bovendien ontbreekt het jonge Rotterdammers vaak aan kennis over de Nederlandse democratische waarden en de rechtstaat. Om lastige onderwerpen en ingewikkelde thema’s in de klas bespreekpaar te maken, investeren we in burgerschaponderwijs.

De gemeente Rotterdam ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap. Uitgangspunt van deze werkwijze: de school als een oefenplaats voor burgerschap. Dat betekent dat school een veilige plek is waar kinderen niet perfect hoeven te zijn, waar ze fouten mogen maken en waar ze leren om het eens én oneens te zijn met anderen. En waar ze leren over onze democratische rechtstaat. Uiteindelijk met als doel dat kinderen weerbare, verantwoordelijke Rotterdammers worden, die zich gezien en gehoord voelen en meedoen in de maatschappij.

Bekijk de landelijke websites met informatie over het vak burgerschap hieronder:

Aanbod burgerschapsonderwijs

In het blok aanbod burgerschapsonderwijs staat informatie over bijscholing, lesmateriaal, voorlichtingen, gastlessen, excursies en hulpverlening.

Filmpje over Democratisch Burgerschap in Rotterdam

Actueel