Direct naar content
Onderwijs010

Aanbod burgerschapsonderwijs

Bekijk hier een deel van het aanbod in Rotterdam:


Bijscholing

Thomas More Hogeschool:
Cursus bugerschapsvorming over hoe je als pedagogisch gespreksleider dialoog faciliteert.

Stichting school en veiligheid:
Gratis masterclass over het starten van een gesprek over burgerschap.

RADAR:
Training en voorlichting (en lesmateriaal) voor leraren, leerlingen en ouders over thema’s op het vlak van (seksuele/gender) diversiteit, inclusie, burgerschap, discriminatie, vooroordelen en stereotypen, racisme e.d.

Schiedams LEF:
Workshops voor professionals over diversiteit.

CED-Groep:
Training en begeleiding voor professionals in het onderwijs en kinderopvang over hoe je het thema burgerschap een plek geeft in het lesprogramma.

KCR:
Advies over cultuuronderwijs voor Rotterdamse professionals van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Lesmateriaal

Bibliotheek Rotterdam:
Gratis interactieve tentoonstelling (Erasmus Experience) waarin leerlingen aan het denken worden gezet over zichzelf en de wereld.

Schiedams LEF:
Materiaal over diversiteit voor basisschool en voortgezet onderwijs.

CED-Groep:
Gratis materialen en producten voor invulling burgerschapsonderwijs.

Kikid:
Lesmateriaal en theatervoorstellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs over thema’s die in het leven van leerlingen een belangrijke rol spelen.

Huis van Erasmus:
Gratis lesmodules voor burgerschapsonderwijs voor hoogste klassen basisonderwijs en brugklas voortgezet onderwijs.

Stadsarchief Rotterdam:
Materiaal voor lessen over de Rotterdamse geschiedenis.

Ikin010:
Overzicht van het aanbod van Rotterdamse musea over Rotterdams (cultureel) erfgoed.

Voorlichting / gastles

COC Rotterdam:
Veilige School Rotterdam voorlichting over seksuele diversiteit voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Schiedams LEF:
Lessen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs over diversiteit.

Stadsarchief Rotterdam:
Workshops over de Rotterdamse geschiedenis.

Gemeenteraad Rotterdam:
Gratis gastles door een lid van de gemeenteraad voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

LOKAAL:
Gesprekken over democratie in Rotterdam (wat is nodig om in de stad met een heel diverse bevolking samen te kunnen leven).

Gemeente Rotterdam:
Gratis educatieve voorstellingen en gastles over wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen. Geschikt voor (v)mbo studenten om denkkader te verbreden t.a.v. andere meningen en levensopvattingen en meer begrip te krijgen voor een ander alsmede het leren onderscheiden van feit & fictie in de media door het kritisch denkvermogen te stimuleren. Voor meer informatie en aanmelden: rep@rotterdam.nl.

Excursie

Gemeenteraad Rotterdam:
Gratis bezoek aan de gemeenteraad voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Ikin010:
Overzicht van het aanbod van Rotterdamse musea over Rotterdams (cultureel) erfgoed.

Hulpverlening

Roze Sociale Kaart Rotterdam:
De Roze Sociale Kaart Rotterdam is samengesteld door RADAR als wegwijzer voor professionals die in Rotterdam werken met LHBTI’ers. Je vindt er alle organisaties die hun dienstverlening (mede) richten op LHBTI’ers.