Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap

De gemeente Rotterdam ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap. Uitgangspunt van deze werkwijze: de school als een oefenplaats voor burgerschap.

Dat betekent dat school een veilige plek is waar kinderen niet perfect hoeven te zijn, waar ze fouten mogen maken en waar ze leren om het eens én oneens te zijn met anderen. En waar ze leren over onze democratische rechtstaat. Uiteindelijk met als doel dat kinderen weerbare, verantwoordelijke Rotterdammers worden, die zich gezien en gehoord voelen en meedoen in de maatschappij.

Uitgangspunten

Tijdens een werksessie werd er gezamenlijk door schoolbestuurders, docenten en medewerkers van de gemeente de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 • burgerschap is niet een lesonderwerp, maar zit verweven in alle bestaande lessen;
 • school als veilige oefenplaats voor burgerschap. Een plaats waar kinderen oefenen met:
  • … samenleven
  • … jezelf zijn,
  • … je mening vormen en geven
  • … respect
  • … nieuwsgierigheid
  • … het goede gesprek
  • … het eens én oneens zijn
 • de school brengt kennis bij over fundamentele elementen van de democratie en de onderliggende principes, stemmen, de rechtstaat, vrijheid van meningsuiting, artikel 1 van de Grondwet, mensen- rechten, Tweede Wereldoorlog en het bombardement van Rotterdam.
 • de school besteedt aandacht aan persoonlijke sociale en maatschappelijke vaardigheden.
 • de school organiseert ontmoetingen tussen groepen leerlingen met uiteenlopende opvattingen.

Deze uitgangspunten worden momenteel uitgewerkt in een Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap.