Dagprogrammering

Sinds schooljaar 2019-2020 bieden alle basisscholen in de Children’s Zone, al hun leerlingen tien uur extra leertijd per week: Dagprogrammering. Naast taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en oriëntatie op beroepen zijn er onder andere lessen natuur, gezondheid, sport, bewegen, cultuur en techniek. Dagprogrammering is niet alleen leerzaam, maar juist ook ontspannend en inspirerend. Zo draagt Dagprogrammering bij aan de brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen van de leerlingen.

Dagprogrammering groeit

In het schooljaar 2020-2021 is ook een aantal scholen buiten de Children’s Zone maar binnen het NPRZ-gebied, aan de slag gegaan met Dagprogrammering. In totaal krijgen de leerlingen van ruim 30 basisscholen in Rotterdam Zuid nu de extra uren aangeboden. 

Niet alleen in aantallen scholen en leerlingen groeit Dagprogrammering, ook inhoudelijk is er groei. Er is een steeds uitgebreider activiteitenaanbod waaruit scholen kunnen kiezen. De aanbieders van activiteiten worden professioneler en de scholen slagen er steeds beter in een gevarieerd programma samen te stellen. Een programma dat zowel aansluit bij de eisen en doelen van de school en haar leerkrachten als bij de ontwikkeling en behoeftes van de kinderen.

Dagprogrammering groeit door

Naast de uitbreiding van het aantal scholen binnen primair onderwijs, starten ook acht scholen binnen het voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid met Dagprogrammering in de vorm van zes extra uren per week voor één derde van de leerlingen. Hoewel de meeste starten per schooljaar 2021-2022, starten twee scholen al in schooljaar 2020-2021 met het aanbieden van de eerste extra uren.

Het doel hiervan is vrijwel gelijk aan het doel van Dagprogrammering in het primair onderwijs (brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen), de invulling is echter meer toegespitst op de behoefte van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Kinderen op Zuid aan de slag met Dagprogrammering

Pilot: Stimuleringsregeling ICT & Media

Het vak ICT & Media is voor leerlingen onmisbaar geworden. Gemeente Rotterdam wil scholen binnen de Dagprogrammering aanmoedigen om er aandacht aan te besteden. Daarom heeft de gemeente voor schooljaar 2021/2022 een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Lees meer over deze stimuleringsregeling.

Contact

Alle officiële stukken zoals het Programma van Eisen, maar ook de verslagen van de diverse conferenties, zijn op te vragen via dagprogrammeringMO@rotterdam.nl.

Actueel