Direct naar content

Dagprogrammering

Dagprogrammering heeft als doel de kansen te vergroten en bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken krijgen alle leerlingen van de scholen in de Children’s Zone, naast het reguliere onderwijs-curriculum, tien extra activiteitsuren per week aangeboden.

Deze uren zijn niet alleen voor het verbeteren van taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor huiswerkbegeleiding, gezondheid en bewegen, kennismaken met cultuur, techniek, burgerschap en oriëntatie op beroepen. Iedere school bepaalt zelf de inhoud en vorm van de extra uren zodat deze passen bij de school, de docenten, de leerlingen en de ouders.

Dagprogrammering in het schooljaar 2020-2021

In het nieuwe schooljaar gaat ook een aantal scholen buiten de Children’s Zone maar binnen het NPRZ-gebied, aan de slag met Dagprogrammering. Zo bieden we nog meer kinderen in Rotterdam Zuid grotere kansen en een brede ontwikkeling. Het Opgaveteam Dagprogrammering is bereikbaar via dagprogrammeringMO@rotterdam.nl.

Kinderen op Zuid aan de slag met Dagprogrammering

Pilot: Stimuleringsregeling ICT & Media

Het vak ICT & Media is voor leerlingen onmisbaar geworden. Gemeente Rotterdam wil scholen binnen de Dagprogrammering aanmoedigen om er aandacht aan te besteden. Daarom heeft de gemeente voor schooljaar 2021/2022 een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Lees meer over deze stimuleringsregeling.

Start Dagprogrammering schooljaar 2019-2020

Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 zijn alle 30 scholen in de Children’s Zone van start gegaan met Dagprogrammering. Op woensdag 4 september 2019 is dit officïeel ingeluid door wethouder onderwijs Saïd Kasmi samen met directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors, verschillende schooldirecteuren en leerlingen. Kijk hier voor het nieuwsbericht hierover op deze site.
Gedurende het schooljaar ondersteunt het Opgaveteam vanuit de gemeente Rotterdam de scholen waar mogelijk. Er zijn vijf coalitieondersteuners aangesteld die de scholen per wijk, gericht helpen bij zaken waar zij in de programmering van de extra uren tegenaan lopen. Bijvoorbeeld bij de huisvesting van een activiteit of het gezamenlijk met andere scholen organiseren/inkopen van activiteiten. Er is een tool ter beschikking gesteld die scholen kan helpen bij het plannen en registreren van de activiteiten. Daarnaast is er een Opgaveteam Schoolondersteunende zorg opgezet dat de scholen ondersteunt bij eventuele zorgcasuistiek.

Er zijn in 2019 drie conferenties geweest voor de betrokken scholen. Verslagen van deze conferenties (op 03-04-2019, 10-07-2019 en 28-11-2019) zijn op te vragen via dagprogrammeringMO@rotterdam.nl.

Actueel