Digitale geletterdheid

De levens van kinderen spelen zich voor een groot deel online af, vaak buiten het blikveld van ouders en leraren. Voor veel jongeren zal dat niet veel anders worden zodra zij gaan werken. Want op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn digitale vaardigheden onmisbaar.

Het is belangrijk dat kinderen leren om op een positieve, verantwoorde manier mee te doen in deze digitaliserende wereld. De gemeente Rotterdam biedt een handreiking aan scholen die met digitale geletterdheid aan de slag willen.

Welke vaardigheden verstaan we onder digitale geletterdheid?

  • Mediawijsheid: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving.
  • Informatievaardigheden: het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit (digitale) bronnen, op basis hiervan kritisch en systematisch kunnen zoeken, en bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen.
  • ICT-basisvaardigheden: het begrijpen van de werking van computers (inclusief telefoons en tablets) en netwerken.
  • Computational thinking: de logica achter programmeren. Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

Meer informatie?

Gedetailleerde informatie over digitale geletterdheid staat op het vakportaal digitale geletterdheid van SLO. Hier vind je ook lesvoorbeelden en leerlijnen. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de afdeling onderwijs van de gemeente Rotterdam door een e-mail te sturen naar onderwijs@rotterdam.nl.

Actueel