Expeditie Digitaal schooljaar 23-24

Wat betekent AI voor het onderwijs? Is het een bedreiging of moeten onderwijsprofessionals er juist mee aan de slag om de leerlingen te leren er verantwoord mee te werken?

Onderwijsprofessionals kunnen zich in het schooljaar 2023-2024 aanmelden voor de kennis- en werksessies voor het programma Expeditie Digitaal. Het programma ondersteunt bo,- en vo-scholen in Rotterdam bij het ontwikkelen van het eigen plan van aanpak voor digitale geletterdheid. Het traject omvat zes inhoudelijke bijeenkomsten en intensieve begeleiding op je eigen school door specialisten van O21.

Ontwikkelingen
De focus binnen het onderwijs ligt de komende jaren op taal, rekenen en digitale geletterdheid van de leerlingen. Digitale geletterdheid omvat basis ICT-vaardigheden mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Aspecten die binnen het po en vo versneld een plek binnen het curriculum gaan krijgen en waar de onderwijsprofessionals zich op zullen moeten voorbereiden.

 Kick-off Expeditie Digitaal op eigen school
Geen enkel plan kan succesvol worden geïmplementeerd zonder breed draagvlak over vertrekpunt en het te bereiken doel. Daarom vindt de start van Expeditie Digitaal plaats op jouw school. Tijdens de sessie van ongeveer 2,5 uur gaan deelnemers onder begeleiding van de specialisten van O21 eerst de gedragen wensen, maar ook randvoorwaarden die van toepassing zijn bij de implementatie van het plan, in kaartbrengen. Hieruit concludeert het team wat de prioriteiten zijn om digitale geletterdheid en weerbaarheid binnen de specifieke schoolconcepten onderwijsvisie te implementeren.

Werkgroep
In Expeditie Digitaal gaan Rotterdamse scholen aan de slag met een plan van aanpak voor digitale geletterdheid. Als deelnemer vorm je een werkgroep binnen je team waarmee je gezamenlijk aan de slag gaat om een plan te ontwikkelen. De werkgroep bestaat uit een directie- of MT-lid, aangevuld met bijvoorbeeld de ICT-coördinator, intern begeleider of onder-, of bovenbouw-coördinator en een leraar. Het advies is om de werkgroep samen te stellen na de kick-off met het team op je eigen school.

Programma Expeditie Digitaal schooljaar 2023-2024

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie van IT Campus Rotterdam (Heijplaat).

Woensdag 17 januari 2024 | 13.30 uur- 16.30 uur
Digitale didactiek en ethiek mediawijsheid

Woensdag 6 maart 2024 | 13.30-16.30 uur
Cyber weerbaarheid in tijden van AI computational thinking in de po/vo praktijk

woensdag 17 april 2024 | 10.00 uur- 17.00 uur
In de ochtend: kijkwijzer
Na de lunch: informatiemarkt


Woensdag 19 juni 2024
Presentaties van de plannen aan elkaar tijdens slotevenement
Tijdstip en locatie t.b.a.


Actueel