Leerplicht

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat kinderen vanaf hun vijfde jaar verplicht naar school moeten. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt.

Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- en vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2,3 of 4.

Ouders en verzorgers zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat. De gemeente heeft de wettelijke taak te controleren of kinderen ook echt naar school komen en te bevorderen dat een jongere het onderwijs met een startkwalificatie verlaat. De school doet een melding bij de gemeente wanneer een leerling verzuimt.

Namens de gemeente Rotterdam wordt deze wettelijke taak uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van de afdeling Leerrecht en Ondersteuning. Zij doen dit voor het primair- ,voortgezet – en middelbaar beroeps onderwijs.

Edson da Graça vraagt studenten of zij wel eens gespijbeld hebben

Actueel