Hoe meld je verzuim?

De manier waarop je verzuim meldt, hangt af van de door jouw school gekozen digitale systeem en de volgende afspraken.

Leerlingen tot 18 jaar

Om welk verzuim gaat het:

  1. wettelijk verzuim. Dit is verzuim vanaf 16 uur in 4 weken of;
  2. luxe verzuim. De leerling is zonder toestemming op vakantie geweest of is te laat terug van vakantie of;
  3. overig verzuim. Het gaat om niet-wettelijk verzuim, zoals te laat komen, verdachte ziekmeldingen, uurtjes ‘pikken’ en daarbij net onder de grens van 16 uur blijven. De melding gaat naar de leerplichtambtenaar. Deze onderneemt vervolgens preventief actie.

Langdurig relatief verzuim
Je kunt als school het verzuim van een leerling die jonger is dan 18 jaar melden als Langdurig Relatief Verzuim (LRV). Hierbij is een leerling een langere aaneengesloten periode ongeoorloofd afwezig van school.

Om Langdurig Relatief Verzuim te melden:

  • vink bij de eerste melding de categorie ‘wettelijk verzuim’ (16 uur in 4 weken ) aan;
  • als de leerling daarna vrijwel permanent afwezig is, meld je wekelijks het verzuim;
  • vanaf de vierde melding kun je een melding Langdurig Relatief Verzuim doen. Je moet deze melding apart bij DUO doen. De manier waarop je dit kunt doen, hangt af van het systeem van melden waarvoor jouw school heeft gekozen.

Leerlingen vanaf 18 jaar

RMC18+ verzuim, ook wel ‘wettelijk verzuim’ genoemd. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum. Voor alle scholen in de regio Rijnmond verloopt de melding van dit verzuim volgens de afspraken in het convenant voortijdig schoolverlaten (VSV-convenant Regio Rijnmond).

Let op: bij de melding krijg je ook de mogelijkheid te kiezen voor de categorie ‘overig verzuim’. Deze categorie is in de regio Rijnmond echter alleen van toepassing voor leerlingen jonger dan 18 jaar. Deze categorie dus niet kiezen.

Belangrijk bij alle verzuimmeldingen:

Voor een goede aanpak van verzuim is het belangrijk dat je rekening houdt met het volgende:

  • meld verzuim tijdig; geef in de toelichting aan welke inspanningen je verricht hebt en wat het resultaat is. Bij 5 dagen onafgebroken verzuim meld je dit als interventiemelding en vermeld je in de toelichting ‘5 dagen onafgebroken’;
  • de prioriteitsknop gebruik je alleen als je vindt dat een verzuimmelding zo ernstig is, dat voorrang in de behandelen nodig is. Bij ernstig verzuim gaat het om de zeer onverwachte afwezigheid van een leerling zonder dat je contact met ouders kunt maken, eventueel in combinatie met zorgwekkende informatie vanuit de omgeving van deze leerling;
  • vul bij verzuimmeldingen mbo het vestigingsnummer in met het nummer van de bezoeklocatie;
  • vul bij verzuimmeldingen mbo in het veld vermoedelijke reden in: interventie of exit.

Meer informatie?

Alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen melden het verzuim aan DUO via het leerling administratie systeem (LAS).

Alle scholen voor voortgezet onderwijs melden het verzuim aan DUO via het verzuimloket: www.duo.nl/zakelijk.

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar LeerrechtenOndersteuning@rotterdam.nl

Woont jouw leerling in een andere gemeente? Vraag dan direct naar de leerplichtadministratie.