Direct naar content
Onderwijs010

Rotterdamse Lerarenbeurs

Ben jij klaar voor een volgende stap in jouw ontwikkeling? Dan is de Rotterdamse Lerarenbeurs misschien iets voor jou! Met deze beurs kun je een opleiding of cursus volgen die aansluit bij jouw ontwikkelbehoefte als onderwijsprofessional.

De Rotterdamse Lerarenbeurs is voor onderwijsprofessionals die:

  • werkzaam zijn in Rotterdam.
  • in hun werk direct bijdragen aan het bevorderen van het leerproces van peuters, leerlingen of studenten.
  • werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) met een vaste aanstelling van ten minste 0,5 fte of:
  • werkzaam zijn in het primair, voortgezet, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs met een vaste aanstelling van ten minste 0,575 fte of:
  • werkzaam zijn en het middelbaar beroepsonderwijs met een aanstelling van ten minste een half jaar.

De gemeente stelt voor de Rotterdamse Lerarenbeurs een budget beschikbaar van €600.000 voor schooljaar 2020-2021. Per persoon geldt een maximum van 1500 euro. Je vraagt de Rotterdamse Lerarenbeurs aan via je direct leidinggevende.

Dit moet je doorgeven:

  • de naam van de professionaliseringsactiviteit waarvoor je de Rotterdamse Lerarenbeurs wilt gebruiken
  • de naam van de organisatie die deze activiteit aanbiedt
  • een korte beschrijving van de bijdrage van deze activiteit aan jouw ontwikkeldoelen
  • een overzicht van de kosten
  • of je in 2019-2020 een Rotterdamse Lerarenbeurs hebt gekregen en benut.

Je leidinggevende zorgt ervoor dat je aanvraag bij jouw schoolbestuur, vve- of mbo-instelling terecht komt. Of kan je vertellen wat je daar zelf voor moet doen. De aanvraag gaat via je bestuur of instelling naar de gemeente die uiterlijk 31 mei de aanvraag bij de gemeente moet indienen.

Wanneer de aanvragen samen meer bedragen dan € 600.000, is er voorrang voor aanvragen van onderwijsprofessionals die schooljaar 2019-2020 geen beurs hebben ontvangen of ingezet.

De gemeente laat zo snel mogelijk na de beoordelingen van alle aanvragen aan je schoolbestuur, vve- of mbo-instelling weten welke aanvragen worden gehonoreerd. Je direct leidinggevende brengt je hiervan op de hoogte.

Meer weten?

Stuur voor meer informatie een e-mail naar lerarenbeurs@rotterdam.nl. Lees hier over ervaringen van leraren die de afgelopen jaren een opleiding of training met de Rotterdamse Lerarenbeurs hebben aangevraagd.