Direct naar content

Voorrang op een huurwoning voor leraren

Rotterdam heeft een tekort aan leraren, politieagenten en mensen in de zorg. Wie in Rotterdam in een van deze beroepen werkt of wil werken, kan in aanmerking komen voor voorrang op een huurwoning in de stad. Zo willen we het onder ander voor leraren makkelijker maken om voor Rotterdam te kiezen. Het gaat dan om leraren voor het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voor tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

In vier proefprojecten met huurwoningen met verschillende huurprijzen kijken we of dit te realiseren is. Het gaat dus om een proef. Om in aanmerking te komen voor deze regeling geldt een aantal voorwaarden. Ook mbo-, hbo en wo-studenten aan een opleiding richting het onderwijs in Rotterdam kunnen in aanmerking komen voor voorrang bij een kamer.

De vier pilots zijn:

  1. Woningbouwcorporatie Woonstad biedt in Bloemhof en Hillesluis sociale huurwoningen (huur tot 737 euro) aan met voorrang voor leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen vind je via advertenties op Woonnet Rijnmond.
  2. Woningbouwcorporatie Havensteder biedt in Lombardijen woningen aan in de vrije sector (huur boven 737 euro) aan leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen verschijnen op Woonnet Rijnmond.
  3. Studenten in Rotterdam aan een mbo-, hbo- of wo-opleiding richting het onderwijsveld kunnen met voorrang reageren op studentenkamers via de decanen/coördinatoren van hun onderwijsinstelling. Maximumleeftijd hiervoor is 27 jaar.
  4. Vanaf 2021 komen in Rotterdam nieuwbouwwoningen beschikbaar. Zo’n dertig procent van de middenhuurwoningen in deze projecten wordt met voorrang toegewezen aan leraren, zorgverleners en politieagenten. Het is op dit moment nog niet mogelijk om voor deze woningen in te schrijven.

Welke voorwaarden gelden er?

Leraren
De regeling voor leraren geldt in Rotterdam voor leraren basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voor het voortgezet onderwijs in de tekortvakken. Tekortvakken in 2020 zijn Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Latijn en Grieks.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Je werkt minimaal twintig uur per week als leraar in het basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs of in een van de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.
  • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen, ook geldt een maximum inkomen tot 39.055 euro bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kun je vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/toewijzen-betaalbare-woningen.
  • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen, en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van 39.055 euro bruto per jaar.

Van de vier pilots zijn er nu twee waarvoor leraren zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot 737 euro) en in Lombardijen (huur vanaf 737 euro). Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen start in 2021 na oplevering van de woningen. Ook dat loopt via Woonnet Rijnmond.

Studenten
Alle studenten tot 28 jaar aan een Rotterdamse opleiding richting onderwijs kunnen voorrang krijgen op een kamer via Stadswonen Rotterdam. Het gaat om de volgende opleidingen:

  • Opleidingen tot leraar: een van de Rotterdamse pabo’s of een tweedegraads lerarenopleiding in Rotterdam voor een van de tekortvakken (Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Latijn, Grieks).
  • Opleiding tot onderwijsassistent aan een Rotterdamse ROC of via Adpep.

Je kunt je aanmelden via de decanen/coördinatoren van jouw instelling (mbo, hbo of wo).

Veelgestelde vragen huurwoning