Loopbaanoriëntatie: Studiekeuzes en talentontwikkeling

In Rotterdam wordt actief ingezet op initiatieven die jongeren al vanaf de basisschool helpen om hun talenten en vaardigheden te ontdekken. We willen jongeren laten zien hoeveel verschillende beroepen, opleidingen en toekomstmogelijkheden er zijn.

Het doel is om vroeg in te zetten op de toekomst van deze jongeren, zodat ze makkelijker de overstap kunnen maken naar een opleiding die bij hen past. Daarom focussen we op trajecten voor jongerentalent en loopbaanbegeleiding, zelfs voor de allerkleinsten. We geloven dat door nu te investeren, we niet alleen zorgen voor gelijke kansen voor iedereen, maar ook de arbeidsmarkt sterker maken. Vooral kwetsbare jongeren krijgen extra aandacht, zodat zij met goede begeleiding kunnen doorstromen naar een opleiding die echt bij hen past.

Betrokkenheid ouders

Voor een succesvolle LOB-aanpak is de actieve betrokkenheid van ouders en mentoren cruciaal. Het BRIDGE-programma in Rotterdam-Zuid biedt handige handreikingen specifiek voor ouders. Daarnaast investeren we in programma’s die mentoren in het voortgezet onderwijs betrekken en hen voorzien van inzichten in het vervolgonderwijs..

De handreikingen:

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Speciaal voor scholen in Rotterdam-Zuid is de website ‘Gaan voor een baan’ gemaakt. Deze staat boordevol informatie en lesaanbod over LOB vanaf groep 6 tot en met de uitstroom naar de arbeidsmarkt, mogelijk met een gegarandeerde baan via de AanDeBak-garantie. Ook interessant als jouw school niet in Rotterdam-Zuid staat, omdat je dan weet welke sectoren en opleidingen kansrijk zijn! Je kunt ‘Gaan voor een baan’ ook volgen via hun nieuwsbrief, op LinkedIn en Instagram.

Actueel