Masterclasses energietransitie voor VO en MBO

Hoeveel energie gebruiken we op de wereld? En waar gebruiken we het allemaal voor? Hoe snel gaat klimaatverandering? Waarom gaat het overschakelen naar duurzame energie niet sneller?

Tijdens de masterclass energietransitie van Darel Education krijgen leerlingen een helder en volledig overzicht van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek, en de noodzaak en urgentie van de energietransitie. Bovendien is het een mooie kans voor beroepsoriëntatie. De komende decennia gaan er namelijk duizenden banen en bedrijven ontstaan binnen de energietransitie.

Inhoud van de masterclass

De masterclass bestaat uit een aantal modules met zeer interactieve les vormen: een quiz over de huidige stand van zaken t.a.v. energiegebruik, berekenen van de kosten van elektriciteit afkomstig van de verschillende energiebronnen, een spel met een klimaatklok die de seconden wegtikt en het nadenken over oplossingen. Aan het eind van de dag wordt gereflecteerd over wat je nu zelf kunt doen.  De volgende programma’s zijn beschikbaar:

  • De masterclass voor 5 VWO (dagprogramma)
  • De masterclass voor 3/4 VMBO/HAVO/VWO (halfdaagsprogramma)
  • De masterclass voor MBO (halfdaagsprogramma) –  de nadruk ligt op de baankansen die de energietransitie creëert.
  • De online masterclass voor 4/5 VWO (halfdaagsprogramma)

Wie is Darel?

Deze masterclass wordt georganiseerd door Darel Education. De medewerkers van Darel Education adviseren de energiesector met een focus op het versnellen van de energietransitie. Daarnaast heeft Darel Education een programma ontwikkeld waarbij scholieren op een interactieve manier kunnen kennis maken met het probleem en gemotiveerd worden om in de toekomst een actieve rol te gaan spelen.

Darel Education heeft financiële steun voor het uitrollen van de masterclass op middelbare scholen. Daarom kunnen zij de masterclass aanbieden tegen een onkostenvergoeding (reis- en materiaalkosten); dit is maximaal €200. 

Masterclass ook op uw school?

Docenten die interesse hebben in deze masterclass kunnen contact opnemen via contact@dareleducation.nl. We bespreken graag de mogelijkheden op uw school.