De Energietransitie Masterclass

Hoeveel energie gebruiken we eigenlijk op de wereld? En waar gebruiken we het allemaal voor? Hoe snel gaat klimaatverandering? Waarom gaat het overschakelen naar duurzame energie niet sneller?

Tijdens de masterclass energietransitie van Darel Education krijgen leerlingen een helder en volledig overzicht van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek en de noodzaak en urgentie van de energietransitie. Bovendien is het een mooie kans voor studie -en beroepsoriëntatie. De komende decennia gaan er namelijk duizenden banen en bedrijven ontstaan binnen de energietransitie.

Wat doen we?

De masterclass bestaat uit een aantal modules met zeer interactieve lesvormen: een quiz over de huidige stand van zaken t.a.v. energiegebruik, berekenen van de kosten van elektriciteit afkomstig van de verschillende energiebronnen, een spel met een klimaatklok die de seconden wegtikt en het nadenken over oplossingen. Aan het eind van de masterclass wordt gereflecteerd over wat je nu zelf kunt doen.  De volgende programma’s zijn beschikbaar:

  • De masterclass voor 3/4/5 havo/vwo (programma van een halve dag)
  • De uitbreiding met Switch City, a serious game voor 4/5/6 havo/vwo (middag programma)
  • De masterclass voor vmbo 3/4 en het mbo (2 – 2 ½ uurs programma)

Wie zijn we?

De masterclasses wordt georganiseerd door Darel Education. De medewerkers van Darel Education adviseren de energiesector met een focus op het versnellen van de energietransitie. Daarnaast heeft Darel Education een programma ontwikkeld waarbij scholieren op een interactieve manier kunnen kennis maken met het probleem en gemotiveerd worden om in de toekomst een actieve rol te gaan spelen. Darel Education heeft financiële steun voor het uitrollen van de masterclass op middelbare scholen en het mbo. Daarom kunnen zij de masterclass aanbieden tegen een onkostenvergoeding (reis- en materiaalkosten); dit bedraagt E 150,- excl BTW per team per lesdag. 

De Energietransitie Masterclass ook op uw school?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via dareleducation.nl en contact@dareleducation.nl. We komen ook graag naar uw school!