Techmission010

Techmission010 is een loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-programma dat middelbare scholieren die aan de vooravond van hun profielkeuze staan, hun talenten laat ontdekken en écht raakt en in beweging krijgt voor een toekomst in de haven en de techniek. Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat jong beginnen met het onder de aandacht brengen van een onderwijsveld, in dit geval dat van techniek, het beste resultaat geeft. En dat is in de technische sector hard nodig, omdat de Nederlandse arbeidsmarkt ook de komende jaren een snelgroeiend tekort heeft aan goed geschoold technisch personeel.

Veel te vaak hebben jongeren een achterhaald beeld van de technieksector; de sector van zwaar, vies en slecht betaald werk. Of die van the matrix-achtige clichébeelden, met name als gedacht wordt aan innovatie en techniek in de toekomst. Het LOB-programma Techmission010 laat zien waar het écht om gaat en verandert het beeld dat jongeren hebben van techniek.

Meer dan 20 middelbaren scholen deden in februari 2022 mee aan Techmission010. Ga voor meer informatie naar www.Techmission010.nl.

Aftermovie Techmission010 2022