12-18 jaar

Kinderen van 12 – 18 jaar die zijn ingeschreven bij de gemeente krijgen een uitnodiging van KOERS VO om een test te maken. Deze bestaat uit een intelligentie- en rekentest om het onderwijsniveau te bepalen.

Na maximaal twee dagen wordt met de uitslag van de tekst en het huidige (opvang/woon) adres een voorstel gedaan voor een ISK-school. In Rotterdam zijn dit:

 • Zuiderparkcollege
 • Rotterdam Designcollege
 • RVC De Hef
 • Olympia College
 • Wolfert van Borselen Scholengroep
 • OSG Hugo de Groot

Hierna krijgt het kind een uitnodiging voor een intake en het inschrijven bij de school. Hiervoor moeten zij registratie BRP, ID-bewijs van leerling en ouders meenemen.

Het schoolaanbod op de ISK-scholen is als volgt:

 • 50% van de lessen Nederlands als tweede taal
 • 50% rekenen/wiskunde, praktijkvakken, sport en bewegen
 • Geen aanbod in Oekraïense taal
 • Oekraïens onderwijs eventueel na schooltijd of in het weekend
 • Ongeveer 2 jaar ISK
 • Daarna naar reguliere school voor Voortgezet Onderwijs
 • Vanaf 17 jaar en 6 maanden: leerling kan ook naar het Middelbaar Beroepsonderwijs met schakelonderwijs (=extra Nederlandse lessen)

Uitleg Internationale Schakelklassen (ISK) in het Engels

Klik hier.