4-5 jaar

Deze kinderen gaan naar een reguliere basisschool in Rotterdam (groep 1 en 2). Hier leren ze spelenderwijs Nederlands.

Naar welke school gaat het kind?

  • De kinderen gaan naar een school in de buurt
  • De ouders kunnen zelf in de buurt een basisschool uitzoeken
  • Indien de ouders al een reguliere school gekozen hadden vorig schooljaar: dan kan het kind blijven op de gekozen school

Meer info

www.rotterdam.nl/werken-leren/basisschool/