6-12 jaar

  • Kinderen in deze leeftijd gaan naar een schakelklas dichtbij huis (mits daar plek is) of naar Schakelschool De Gaffel, speciaal voor Oekraïense kinderen. Dit stemmen de gemeente samen de PO schakelklassen af.
  • Kinderen die al naar een andere school gaan, mogen daar blijven
  • Ervaring leert dat kinderen na na 1 jaar schakelklas doorstromen naar een normale basisschool in Rotterdam (groep 3 t/m 8)
  • De gemeente doet samen met onderwijs een voorstel in welke schakelklas een leerling terecht kan (in de buurt of op De Gaffel)

Matchen en informatie

Ouders kunnen het kind aanmelden bij de Gaffelschool via info@gaffelschool.nl of door het formulier in te vullen op www.gaffelschool.nl. Op 29 augustus start het onderwijs.

Adres Gaffelschool

Schakelschool De Gaffel
Gaffelstraat 63b (ingang aan het Toni Koopmanplein 114)
010-3117001

Meer info

www.rotterdam.nl/werken-leren/net-in-nederland-en-naar-school/