Jeugdhulp op school

Bij jeugdhulp in het onderwijs gaat het om jeugdhulp die een kind nodig heeft om onderwijs te (blijven) volgen of om zich op een externe voorziening/ locatie voor daghulp en dagbehandeling te ontwikkelen (via onderwijs). De jeugdhulp sluit aan bij en volgt op de ondersteuning die het kind krijgt vanuit het onderwijs en op gemeentelijke aanbod zoals welzijnswerk en interventies uit het subsidiekader Jeugdpreventie.

Jeugdhulp op school:
– is niet bedoeld als ‘extra handen in de klas’ of andere vormen van onderwijsgerichte ondersteuning;
– is voor leerlingen die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Rotterdam;
– gaat om jeugdhulp in de 1e en 2e lijn bij vraagstukken die de kennis en mogelijkheden van, in de school aanwezige ondersteuning, bijvoorbeeld van schoolmaatschappelijk werk en orthopedagoog, te boven gaan.

Hoe geregeld
Vanaf 1 januari 2023 is jeugdhulp op school op verschillende manieren mogelijk:

Jeugdhulp regulier onderwijs
Voor regulier (voortgezet) onderwijs: als een school denkt dat een leerling jeugdhulp nodig heeft om het onderwijs te kunnen blijven volgen, dan kan de school contact opnemen met het wijkteam (via schoolmaatschappelijk werker) of met de Zorgonderwijsspecialist van MEE Rotterdam (ZOS): zos@meerotterdam.nl . Zij bepalen of jeugdhulp op school inderdaad van toepassing is. Daarvoor wordt gekeken of de school de leerling maximale ondersteuning heeft gegeven en bijvoorbeeld interventies heeft ingezet uit het gemeentelijke subsidiekader Jeugdpreventie. Een andere belangrijke voorwaarde is dat een leerling ook thuis/ in het gezin jeugdhulp krijgt. Een hulpverlener die een leerling op school en thuis ondersteunt, kan op die manier optimaal werken aan de doelen van de leerling.
Sbo: op sommige scholen voor speciaal basisonderwijs is het wijkteam actief in een schoolzorgteam (vanuit de inzet van gemeentelijke middelen van het Nationaal Programma Onderwijs). Daarnaast geldt in het speciaal basisonderwijs een overgangsregeling: gedurende heel schooljaar 2022/23 is het mogelijk van OZA 2018 gebruik te maken. Voor meer informatie: zos@meerotterdam.nl

Jeugdhulp in het speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 3 en 4), praktijkonderwijs en enkele zorgklassen van mbo-1
Hier is OZA Specifiek beschikbaar. Dit bestaat uit collectief aanbod voor meerdere leerlingen tegelijk en/of trainingen voor leerkracht/ schoolteam. Indien dit onvoldoende is, is ook individuele ondersteuning mogelijk. OZA Specifiek is beschikkingsvrij inzetbaar. Dat betekent dat er geen indicatie nodig is van het wijkteam of de ZOS. Binnen het, voor de school beschikbare, budget kunnen scholen afspraken maken over de inzet met de gecontracteerde aanbieder. De school moet wel de ZOS om advies vragen.

Voor contact met aanbieder Enver Pameijer Combinatie mail Inge van der Ven: Inge.van.der.ven@Pameijer.nl. of Jolanda Vink: jolandavink@enver.nl.

FAQ OZA Specifiek

Dagprogramma’s met een combinatie van onderwijs en jeugdhulp
Soms hebben leerlingen baat bij een combinatie van onderwijs en jeugdhulp gedurende de hele dag. Bijvoorbeeld omdat nog onduidelijk is wat een leerling aankan wat betreft onderwijs of dat een leerling onvoldoende schoolse vaardigheden heeft of omdat een leerling is uitgevallen uit het onderwijs. Voor die kinderen zijn de dagprogramma’s:

 1. Jonge Kind: voor kinderen van 2-6 jaar met een ontwikkelingsachterstand die extra stimulans nodig hebben om te kunnen instromen in het onderwijs.
 2. Onderwijsgerichte dagprogramma’s: voor kinderen (5 – 18 jaar) die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Zij krijgen een tijdelijk aanbod in een combinatie van onderwijs en jeugdhulp om de aansluiting met het onderwijs weer te vinden.
  Een deel van dit aanbod vindt plaats op de locatie van de aanbieder. In de komende maanden wordt door gemeente, samenwerkingsverbanden en aanbieders gezocht naar mogelijkheden om de combinatie van jeugdhulp en onderwijs ook binnen scholen vorm te geven.
 3. Ontwikkelingsgericht dagprogramma: niet alle kinderen (3-18 jaar) kunnen volledig onderwijs (gaan) volgen. Zij hebben vrijstelling van de leerplicht. Voor hen is het ontwikkelingsgericht dagprogramma, waar gewerkt wordt aan het realiseren van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid.

  Voor deelname aan een dagprogramma is een indicatie van het wijkteam vereist. Wordt vanuit de school gesignaleerd dat een leerling mogelijk baat zou kunnen hebben bij het volgen van een dagprogramma, dan neemt de school contact op met de ZOS (zos@meerotterdam.nl) of het wijkteam van de leerling. Het wijkteam beschikt ook over een overzicht van de beschikbare dagprogramma’s.

  Schoolzorgteam
  De gemeente Rotterdam zet gemeentelijke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in voor schoolzorgteams voor het verstevigen van de zorgstructuur op scholen voor speciaal basisonderwijs en basisscholen met (zeer) hoge schoolweging. In een schoolzorgteam werkt een medewerker van het wijkteam (jeugd- en gezinscoach) een aantal uren op school om kinderen en gezinnen die hulp vanuit het wijkteam nodig hebben, snel te helpen.