Rotterdamse leerrechtpilots

Dr. A. Van Voorthuysenschool S.O. (BOOR)
Speciaal onderwijs, jeugdhulp via Ontwikkelcentrum Ellemare (Pameijer).
De kinderen komen vanuit het ontwikkelcentrum en het speciaal onderwijs. Het ontwikkelcentrum levert een pedagogisch medewerker en de school een leerkracht. Leerlingen maken vijf dagen per week op school gebruik van de ontwikkelklas. Ongeveer een dag per week is er een leerkracht van school aanwezig op het ontwikkelcentrum die individueel met de kinderen werkt en optreedt als coach voor de pedagogisch medewerkers.

A. Willeboerschool (BOOR)
Speciaal onderwijs, jeugdhulp via Kinderdagcentrum Bride (Lievegoed).
Alle deelnemende kinderen komen vanuit het kinderdagcentrum en zijn vijf dagen per week aanwezig. Naast de pedagogisch medewerkers staat ook een leerkracht van de Willeboerschool voor de groep. Een leerkracht bezoekt één keer per week het ontwikkelcentrum als coach.

Tyltylschool (BOOR)
Primair onderwijs, jeugdhulp via Kinderdagcentrum Lombardijen.
De kinderen komen vanuit het kinderdagcentrum en het speciaal onderwijs. Er zijn twee parallelklassen waarin kinderen van het kinderdagcentrum en leerlingen van de school begeleiding krijgen van een pedagogisch medewerker en/of een leerkracht. Op meerdere dagen worden groep-doorbrekende activiteiten geboden waarbij de kinderen van beide groepen samen in kleine groepjes worden verdeeld. Eén dag in de week gaat een leerkracht van school naar het kinderdagcentrum als coach.

ABA huis
Behandelcentrum, onderwijs via Horizon, afdeling Educé.
Op het ABA huis geeft een leerkracht drie dagen per week individueel les aan kinderen. De leerkracht treedt ook op als coach richting pedagogisch medewerkers. De kinderen komen vanuit het ABA huis.

Goudseplein
Voortgezet onderwijs, jeugdhulp via Pameijer en Boba, onderwijs via BOOR en On(der)wijsgoed.
Het Goudseplein is een veilige plek waar jongeren die als gevolg van prikkelgevoeligheid en beperkte belastbaarheid (zoals bijvoorbeeld bij sommige jongeren met ASS) elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren onder deskundige begeleiding. Samen met de jongeren, hun ouders, begeleiders en zorg- en onderwijsprofessionals wordt in haalbare stapjes gewerkt aan perspectief.