Leerrechtpilot VO 2019-2022

In Rotterdam telt iedereen mee. Of je nou jong of oud bent, kampt met een beperking of anderszins moeite hebt om de aansluiting in de samenleving te vinden, we zorgen ervoor dat iedereen zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen op een voor hem of haar betekenisvolle manier. Ontwikkeling begint in je jeugd en daarom moet elk kind en elke jongere de mogelijkheid krijgen leeftijdgenoten te ontmoeten, te leren, en dus gebruik te kunnen maken van onderwijs. Ook als hiervoor een speciale omgeving gecreëerd moet worden met een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg. Daartoe is de leerrechtpilot ontwikkeld.