Taskforce thuiszitters

Thuiszitters zijn kinderen tussen de 5-18 jaar die niet op school zijn ingeschreven of langere periode verzuimen. Dat verzuim is zonder ontheffing op grond van de Leerplichtwet of een vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Elk jaar komen er enkele honderden Rotterdamse leerlingen voor korte of langere tijd thuis te zitten. In verreweg de meeste gevallen wordt dit probleem binnen een paar weken opgelost. Voor een kleine groep leerlingen is het probleem hardnekkig.

De Taskforce Thuiszitters is een initiatief van de wethouder van Onderwijs van de gemeente Rotterdam én de beide Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs: Koers VO en PPO Rotterdam. De opdracht van de Taskforce is om het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten terug te brengen.