Direct naar content

Passend onderwijs

Rotterdam streeft ernaar om elk kind, elke jongere een passende plek op school te bieden, met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar nodig. Scholen, jeugdhulporganisaties en gemeente hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Ze werken samen met ouders om thuiszitten en schooluitval te voorkomen.