Direct naar content

Passend onderwijs

Rotterdam streeft ernaar om elk kind, elke jongere een passende plek op school te bieden, met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar nodig. Scholen, jeugdhulporganisaties en gemeente hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Ze werken samen met ouders om thuiszitten en schooluitval te voorkomen.

In Rotterdam werken de schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs samen in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) aan de opdracht om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs doen dat in het samenwerkingsverband Koers VO.