Pesten en discriminatie

Pesten op school komt veel voor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat op de basisschool 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Op de middelbare school is dat 1 op de 20 kinderen. Kinderen die gepest worden ontwikkelen verschillende gezondheidsproblemen, zoals angst, depressie en gebrek aan zelfvertrouwen. Zij kunnen ook nog jarenlang nog last van hebben van het pesten. Pesten kan ook leiden tot discriminatie. De gemeente Rotterdam wil aandacht voor dit probleem.

Pesten kent verschillende vormen, zoals mondeling, fysiek en digitaal pesten. Dat gebeurt zowel persoonlijk als online, blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. Kinderen die mondeling gepest worden, worden buitengesloten, uitgescholden of uitgelachen. Soms worden kinderen ook geschopt en geslagen door andere kinderen. Of gepest vanwege hun uiterlijk of hun kleding. Bij online pesten (cyberpesten) komen gaat het om onder meer buitensluiten op sociale media, bedreigen, afpersen, nep-accounts maken of het verspreiden van ongewenst beeldmateriaal.

Discriminatie

Kinderen kunnen ook gepest worden omdat ze een andere huidskleur hebben, een handicap of omdat ze nog niet weten of ze een jongen of een meisje zijn. Dan spreken we niet van pesten, maar van discriminatie. Discriminatie is bij wet verboden.

Wat kan ik doen tegen pesten?

Als een kind gepest wordt, helpt het om erover te praten. Als onderwijsprofessional kunt u ook helpen. Door pesten op tijd te herkennen, snel hierop te reageren en gepeste kinderen steun te bieden. Stel open vragen en laat het kind vrij om het hele verhaal te vertellen.

Training voor het po en vo

Het kan een uitdaging zijn om pesten en discriminatie in de klas te bespreken. Antidiscriminatiebureau Radar biedt scholing en/of voorlichting voor docenten van de basis- of middelbare school.

Een sociaal veilig klimaat bevorderen

In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Zij geven actuele informatie en advies via de website, organiseren trainingen en conferenties en hebben een helpdesk voor vragen.

Discriminatie bij het schooladvies

Het schooladvies dat een kind krijgt, is belangrijk voor zijn/haar toekomst. Het bepaalt welke richting kinderen opgaan op de middelbare school en het onderwijs daarna. Het is daarom belangrijk dat dit advies eerlijk en neutraal is, zonder vooroordeel.