Direct naar content

Voorschool

Op deze voorziening wordt voorschoolse educatie aangeboden. We noemen dit in Rotterdam de voorschool of peutergroep. Een voorziening voor alle Rotterdamse peuters, maar speciaal voor peuters met (risico op) taalachterstand en/of andere ontwikkelingsachterstand. De voorschool is te vinden op peuterspeelplekken en kinderopvang.

De voorschool is een speel- en leergroep, waar professionele pedagogisch medewerkers dagelijks met educatieve programma’s de ontwikkeling van meer dan 8.000 Rotterdamse peuters stimuleren. Op maar liefst 250 voorscholen verspreid over de hele stad. Door samen te spelen, leren peuters belangrijke vaardigheden zoals delen en rekening houden met elkaar. Zo is de voorschool is een goede voorbereiding op de basisschool. Instellingen voor peuter- en kinderdagopvang krijgen gemeentelijke subsidie als zij de voorschool aanbieden.

Wat zijn de kenmerken van een voorschool?

Alle voorscholen worden met subsidie van de gemeente Rotterdam uitgevoerd op peuteropvang locaties en kinderdagverblijf locaties en bieden dezelfde hoge kwaliteit.
Voorscholen bieden:

  • zelfde uurtarief als reguliere kinderdagopvang;
  • iedere peuter kan hier vanaf 2,5 jaar 8 uur per week naar toe, ouders betalen een inkomensafhankelijk bijdrage;
  • peuters met een indicatie voor ‘extra spelen en leren’ (van het Centrum voor Jeugd en Gezin) kunnen 8 uur per week extra komen, deze extra uren zijn gratis voor ouders, de gemeente betaalt deze uren;
  • werkende ouders kunnen naar behoefte zelf extra uren kopen;
  • peuters in gezinnen die gebruikmaken van schulddienstverlening, kunnen gratis komen (indicatie ‘Gelijke kansen’);
  • kwaliteit die is afgesproken in het Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018 en die gelden voor alle Rotterdamse instellingen die voorschoolse educatie aan peuters aanbieden.

    Instellingen die de voorschool aanbieden, kunnen de uren spreiden over meerdere dagen, afhankelijk van de manier waarop zij werken. Ook kunnen ze het aanbod variëren afgestemd op de leeftijd van een peuter. Minder uren voor een jongere peuter en meer als de peuter ouder wordt. Er is wel een minimum en maximum aan het aantal uren per dag. Ruimte voor variatie is er zolang een peuter tussen de 2,5 en 4 jaar gebruik kan maken van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur, verdeeld over 60 weken in de peuteropvang en 78 weken in de kinderdagopvang.

Actueel