Direct naar content

Kinderopvang plus

In Rotterdam is passende kinderopvang (op de peutergroep) het uitgangspunt. Dat is het streven om elke peuter in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van opvang te bieden, bij voorkeur in de eigen omgeving. Het helpt peuters met een beperking, zorgvraag, chronische aandoening of gedragsproblematiek in hun ontwikkeling als ze, met hulp en ondersteuning, naar de reguliere Peutergroep kunnen. Daar spelen en leren ze met kinderen van dezelfde leeftijd uit dezelfde buurt.

Opvang bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Voor peuters die niet naar de reguliere Peutergroep kunnen, is er Kinderopvang Plus. Dit is opvang voor peuters met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Bijvoorbeeld peuters die binnen de hulpverlening ‘uitbehandeld’ zijn, maar nog wel extra zorg nodig hebben. Of peuters die een verwijzing hebben van het wijkteam voor behandeling vanuit de jeugdhulpverlening op een locatie van Plusopvang.

Extra aandacht en zorg

Bij Kinderopvang Plus krijgen peuters extra begeleiding, aandacht en zorg. Alleen kinderopvanginstellingen die door de gemeente zijn aangewezen, bieden Plusopvang.

Kenmerken van Plusopvang:

  • kleinere groepen;
  • samenwerking met hulpverlenende instanties.

Plaatsing

Om peuters zo snel mogelijk op een geschikte Plusopvang te krijgen, maakt de gemeente afspraken met zorginstellingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD en Peutergroepen over het plaatsen van peuters met zorgvragen binnen de peutergroepen.

Verbeteren

Ook onderzoekt de gemeente hoe deze peuters nog beter kunnen worden ondersteund. Daarvoor worden onder andere bestaande regelingen geëvalueerd; voorschools maatschappelijk werk, Kinderopvang Plus, Sociaal Medische Indicering en alle jeugdhulp van preventief tot inkoop van specialistische jeugdhulp.