Direct naar content

Kwaliteitskader voorschoolse educatie

Instellingen voor peuter- en kinderopvang, schoolbesturen en gemeente hebben gezamenlijk een Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018 opgesteld voor de voorschool in Rotterdam. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de Rotterdamse voorschool vastgelegd. Bijvoorbeeld over scholing, team professionaliteit, pedagogische kwaliteit en de doorgaande leerlijn naar de basisschool. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling en het leerproces van kinderen niet pas begint na hun vierde jaar en dat de voorschool dan ook van net zo’n hoge kwaliteit moet zijn als de basisschool. Ook al leren kinderen op de voorschool nog bijna uitsluitend door te spelen.

Het kwaliteitskader beschrijft de Rotterdamse visie op de voorschool en naast landelijke eisen ook aanvullende eisen voor Rotterdam. Door deze eisen niet als gemeente te bepalen, maar met instellingen en schoolbesturen gezamenlijk afspraken te maken, is er breed draagvlak voor het kwaliteitskader.

Pedagogische begeleiding

De kwaliteit van de voorschool wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de pedagogische begeleiding van de groepen. Daarom beschrijft het kwaliteitskader uitgebreid waar de pedagogische begeleiding aan moet voldoen. In Rotterdam heeft iedere groep een hbo’er als pedagogisch medewerker of coach. Per locatie waar kinderen naar de voorschool kunnen, moet vastliggen hoe pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht werken om aan te sluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast zijn locaties verplicht om een zelfevaluatie te doen. Dit zijn specifieke Rotterdamse kwaliteitseisen.

Afspraken uitvoeren

Voorscholen worden begeleid bij het uitvoeren van de afspraken. Zo zullen inspecteurs van de GGD bij locaties langs gaan om pedagogisch medewerkers te adviseren hoe zij het beste kunnen voldoen aan de eisen. Via een jaarlijks onderzoek onder alle instellingen wordt gemonitord in hoeverre instellingen voldoen aan de eisen en hoe ze groeien naar de afgesproken hoge kwaliteit.

Kijk op rotterdam.nl voor het kwaliteitskader.