Direct naar content
Onderwijs010

Vergroten bereik

Gemeente en instellingen die de voorschool (peutergroep) aanbieden, willen het aantal peuters dat naar de voorschool gaat, vergroten.
Daarvoor zijn onder andere de volgende communicatiemiddelen beschikbaar die scholen en instellingen kunnen gebruiken als zij contact hebben met ouders:
Aanmeldformulier
Informatieflyer