Direct naar content

Voorschoolmaatschappelijk werk

De gemeente subsidieert voorschoolmaatschappelijk werk op de voorscholen in heel Rotterdam. Het gaat om locaties van peuter- en kinderopvang mét voorschoolse educatie (ve). Per groep met voorschoolse educatie (ve) is een ½ uur voorschool maatschappelijk werk per week beschikbaar tot een maximum van 20 uur per jaar (40 weken).

De taken van de voorschoolmaatschappelijk werker omvatten het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij:

  • het voeren van gesprekken met ouders
  • het bieden van hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen
  • het volgen van kinderen en tijdig opmerken van problemen
  • zo nodig doorverwijzen naar het wijkteam bij ingewikkelde problemen
  • het meedenken en meehelpen aan bijeenkomsten met een thema

Er zijn in totaal 12 aanbieders van voorschoolmaatschappelijk werk verspreid over de stad. De peuter- of kinderopvang locatie kent de voorschoolmaatschappelijk werker en weet bij welke aanbieder hij/zij werkt.